LECA alapok a prostatitis alatt. More posts


Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni! Köles László egyetemi docens, Ph. Környei Zsuzsanna tudományos munkatárs, Ph. Szigorlati bizottság elnöke: Szigorlati bizottság tagjai: Dr. Divinyi Tamás, egyetemi tanár, Ph. Schlett Katalin egyetemi docens, Ph. A differenciálódási képességük tehát lehet totipotens a megtermékenyített petesejt, WROSS PROSTATITIS zigóta képes létrehozni az embriót és a placenta trofoblasztjaitpluripotens a csíralemezek szinte minden sejtjétmultipotens bizonyos csíralemezen belül több sejttípust és unipotens egy sejttípust, például ilyen az izom-őssejt.

Aszimmetrikus osztódás révén az őssejt egy másik őssejtet és egy differenciálódásra elkötelezett sejtet hozhat létre, fenntartva így adott szövet egyensúlyát. Persze az osztódás eredménye lehet két őssejt vagy két differenciált sejt is. Őssejt valószínűleg minden szervben található, talán a szív kivételével. A legtöbb szövetben az összes sejt egy-két százalékát jelentik. Embrionális őssejtek Az állati embriók különböző fejlettségi állapotából izolált őssejtek az összes szövettípust képesek létrehozni, és így lehetőséget nyújtanak az egyedfejlődés során lezajló folyamatok átfogóbb megismerésére és új, őssejtek beültetésén alapuló szövetregenerációs eljárások kidolgozására Dimmeler, et al.

A HUMÁN MAGZAT FETOPATHOLÓGIAI VIZSGÁLATA - PDF Free Download

Ezek körülményeivel kapcsolatban azonban még számos nyitott kérdés megválaszolásra vár. Az embrionális őssejtbeültetéses kísérletek kapcsán — különböző jogi és morális-etikai problémák mellett — felmerülő egyik legaggasztóbb probléma azonban az, hogy az embrionális őssejtek és a daganatsejtek között nagyon sok közös tulajdonság létezik, pl.

Használható urinoterápia prosztatagyulladás és impotencia kezelésére? Menu Nem a bonyolult műtéti technikák vagy a költséges és ritka gyógyszerek lépnek fel fő problémaként, hanem sokszor maga az enyhe és. A legújabb prosztatitisz kezelő eszköz A legújabb prosztatitisz kezelő eszköz Ha az eszköz frissítése során internetkapcsolattal kapcsolatos problémát tapasztal, olvassa el A hálózati kapcsolati hibák elhárítása a Windowsban című témakört. Ha még a Windows 7 vagy a Windows verziót futtatja, és át szeretne térni a Windows re. Itt az akár univerzális feladatokat is támogató karbantartó, konfiguráló szoftver legújabb kiadása a Windows 10 Manager A program több mint hasznos annak az érdekében, hogy egy jól konfigurált, kiváló feladatokat támogató Windows rendszer állapotot érhess el.

Ritkán esik róla szó, de az embrionális őssejtek bizonyos körülmények között - például felnőtt 5 állat bőre alá oltva - tumorrá alakulhatnak. Terminális differenciációt azaz, a proliferációs képesség elvesztését meghatározott körülmények között még tumorsejtekben is ki lehet váltani, természetes differenciációs faktorokkal vagy exogén vegyületekkel.

Nem kizárt tehát, hogy ha egy beültetett totipotens őssejt az új környezetében nem tud megfelelően differenciálódni, daganatképző sejtté változhat. Felnőtt szöveti őssejtek Ezzel szemben azonban, a felnőtt szövetekből, így például izomból, illetve az agyból izolált azok akiket a prosztatitisből kezeltek osztódási képességekkel bíró, és könnyebben differenciálódó őssejtek is képesek egyes sérült szövetek bizonyos funkcióit visszaállítani Bjornson, et al.

A kifejlett szervezet néhány más szövetében csontvelő, a gyomor-bélrendszer, illetve a kültakaró is megmaradnak az őssejtek, és az egyed egész életében biztosítják a kisebb-nagyobb mértékű regenerációt. Hasonló folyamat teszi lehetővé a hímivarsejtek pubertás utáni folyamatos termelődését is.

Valószínűsíthető az őssejtek perzisztálása a hasnyálmirigyben és a máj parenchymában is.

LECA alapok a prostatitis alatt

A központi idegrendszerben is kimutathatóak proliferációra képes progenitor sejtek, de - néhány kivételtől eltekintve Prosztatikus viszketés és kezelés, hippokampusz - az idegrendszer regenerációja nem egyértelműen bizonyított.

A csontvelői őssejtek transzdifferenciálódásra is alkalmasak, teljesen eltérő szövetek tüdő- és bél epithelium, máj- ideg- és szívizomszövet differenciált sejtjeinek fenotípusát és funkcióit is képesek kifejleszteni Krause, et al.

A Parkinson-kór és az IDDM kezelésében az utolsó évtizedben őssejtterápiával elért eredmények alapján várhatóan ez a két betegség lesz a kiterjedt, rutinszerű őssejt-alkalmazás első területe. Több mint húszéves, bár zömmel kis esetszámú, nem kontrollált klinikai tanulmányokból származó tapasztalat gyűlt össze a Parkinson-kórban történt embrionális mesencephalikus szövettranszplantáció eredményességéről.

A klinikai vizsgálatok egyértelműen bebizonyították, hogy a transzplantált tenyészet képes a tartós túlélésre, és dopamint termel Freed, et al. Csontvelői őssejtek A korai ébrényekből származó totipotens őssejtekre és az egyedfejlődés későbbi szakaszaiban is fellelhető, ún. Egyre bővül azonban tudásunk más LECA alapok a prostatitis alatt és az ember őssejtjeiről is, főleg a vérképző őssejteken végzett kísérleteknek köszönhetően.

Közben egyre többféle őssejtről beszélünk, és megdöbbentő, hogy milyen változatos anatómiai képletekről derül ki, hogy őssejtek forrásául szolgálhatnak tejfogak, hajhagymák, zsírszövet stb. Valamennyi őssejttípusra jellemző azonban, hogy sajátos osztódási tulajdonságokkal rendelkezik, és differenciálódás tekintetében típustól függő mértékben elkötelezetlen. A felnőtt szöveti őssejtek kutatása és alkalmazása tekintetében a csontvelő az egyik legrészletesebben vizsgált szövet, és az őssejtkezelés mindmáig egyetlen igazán sikeres és széles körben elterjedt formája a csontvelő-transzplantáció.

LECA alapok a prostatitis alatt

A csontvelőben két különböző, de egymástól kölcsönösen függő sejtpopuláció, a vérképző HSC és a csontvelő stroma bone marrow stromal cell, BMSC őssejtek találhatók. Számos tanulmány mutatta be a két sejtpopuláció közötti kooperatív kölcsönhatásokat. A HSC sejtek hatással vannak a stromális sejtek aktivitására, és a csontvelő stromája jelátviteli faktorokkal vesz részt a vérsejtek érési folyamatában Taichman and Emerson, A csontvelői vérképző őssejtek transzplantációjának irodalma igen kiterjedt, ugyanakkor sokkal kevesebb közlemény foglalkozik csontvelő stroma sejtjeinek transzplantációjával.

A csontvelői sejtek in vitro tenyésztésekor a nem vérképző eredetű letapadó sejtek elszaporodnak, és ezeken a sejteken a csontvelői stromára jellemző markerek mutathatók ki Bruder, et al. A heterogén BMSC populáción belül létezik egy kisebb szubpopuláció, a pluripotens mezenchimális őssejtek csoportja. Ezek a mezenchimális őssejtek képesek több passzázson át osztódásra való képességüket megőrizni, és sokféle érett szövet, így csont- porc- és zsírszövet, valamint a vérképzést támogató stroma létrehozására Bianco and Robey,Krebsbach, et al.

Az eddigi munkák ezen a területen főleg a BMSC-k csontszöveti differenciálódásával 7 foglalkoztak, hiszen az in vitro felszaporított BMSC-k gazdag forrásai lehetnek az oszteogén progenitor sejteknek, amelyek alkalmasak a csontsérülések regenerációjának elősegítésére.

Mint már fentebb említetésre került, a felnőtt szervezet csontvelői őssejtjei a vér alakos elemein kívül többek közt izomszövetet Bianco and Gehron Robey, és az agyban neurális jellegű sejteket Jackson, et al.

Amennyiben bebizonyosodik, hogy a posztnatális őssejtek az embrionális őssejtekéhez hasonló széleskörű differenciációs képességekkel rendelkeznek, az utóbbiak felhasználásával kapcsolatos törvényi, etikai és technikai problémák a felnőtt szöveti őssejtek alkalmazásával áthidalhatóvá válhatnak.

Idegi őssejtek Az agyban történő idegi regeneráció első bizonyítéka LECA alapok a prostatitis alatt as években került a köztudatba. Később sikerült felnőtt egerek előagyából is idegi őssejteket izolálni Reynolds and Weiss,amelyek meghatározott körülmények között folyamatosan osztódtak, azonban megfelelő stimulusok hatására aszimmetrikus osztódással Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd A prostatitis homeopátiás

LECA alapok a prostatitis alatt

Néhány évvel ezután igazolták azt is, hogy felnőtt főemlősök Gould, et al. Azonban nem véletlen, hogy a kifejlett intakt idegszövetben csak kevés és meghatározott helyeken elkülönülő neurális progenitor sejt található, hiszen a tömeges neurogenezis megzavarhatná, illetve tönkre tehetné a kialakult szinaptikus kapcsolatok és hálózatok komplex felépítését és működését. Blasztociszta őssejtek esetében már az ektodermális differenciációt kiváltó csont morfogenikus fehérjékkel BMP, bone morphogenic proteins való érintkezés hiányában expresszálódó pre- és proneurális gének mint amilyen például a Mash1 és a NGN2 az agykéregben expressziója is beindítja a régióspecifikus idegi differenciálódás folyamatát Munoz-Sanjuan and Brivanlou, Az idegrendszer kialakulása Gerincesekben a velőlemez az embrionális fejlődés kezdetén gyorsan osztódó sejtek rétegéből áll 1A ábraamely a test középvonalába süppedve idegi árkot képez 1B ábramajd a meghosszabbodik 1C ábra és csővé záródik 1D ábra.

Innen származtatható a fejlődő központi idegrendszer szinte minden idegi eleme, illetve az összezáródáskor a cső két oldalán kimaradó sejtekből a perifériás idegrendszer. A cső üregében osztódó sejtek találhatók, amelyek osztódás után fokozatosan a cső fala felé vándorolva vastagítják a cső falát.

LECA alapok a prostatitis alatt

A kamrafalból legkorábban leváló sejtekből képződnek a legnagyobb axonnal rendelkező projekciós neuronok, majd fokozatosan egyre kisebbek fejlődnek ki.

Kivételt képeznek ez alól az asztroglia előalakok, amelyek a cső fala felé migrálva megőrzik önmegújító képességüket. A: Velőlemez stádium, B: A velőlemez a test középvonalába süppedve árkot képez, C: Az egy sejtsorból kialakult árok meghosszabbodik és D: Az idegcső összezárul. Az ábra forrása: Gilbert, 10 Az üreget határoló sejtréteg, a ventrikuláris kamrafali zóna VZ, primér germinatív zóna sejtjei azonban képesek maradnak az osztódásra. Ennek a rétegnek egy jellemző eleme a radiális glia Rakic,amely bár nem képes folyamatos proliferációra, mégis a legfontosabb embrionális, ámde Csinálj gyertyákat prosztatitisben irányban félig-meddig elkötelezett őssejtként tartják számon.

A VZ-t később ependyma réteg zárja el a liquortól: ez a sejtréteg lényeges szerepet játszik az extracelluláris közeg összetételének beállításában. Így a kamrafali zóna helyett a szubventrikuláris zóna SVZ, másodlagos germinatív zóna, 2B ábra lesz a neurogenezis legfőbb helye az emlős embriók perinatális időszakában.

A SVZ ugyan magában hordoz idegi előalakokat, azonban az embriogenezis ezen periódusában radiális gliák és nagy vetítő neuronok már nem keletkeznek, inkább csak rövidebb neuritekkel bíró kisebb köztes neuronok.

elviselhetetlen szemfájdalom

Bizonyított azonban az itt fellelhető progenitorok ép agykéregbe és szaglógumóba történő beépülése főemlősökben Gould, et al. Ez a regeneratív idegi őssejtforrás azonban az emberek és más emlősök élete végéig megmarad. Egy másik lehetséges felnőtt agyi őssejt forrás a hippocampus gyrus dentatusa 2C ábraamelyből migráló idegi előalakokból akár egészen összetett nyúlványokkal rendelkező idegsejtek szemcsesejtek is differenciálódhatnak.

Az idegi őssejtek migrációs útvonala Az önmegújulásra képes idegi őssejtek egy meghatározott útvonalon tudnak csak vándorolni, ez az ún. Az útvonal egyik végpontja a kamrafal oldala, a másik a szaglógumó, az emlősök agyának legelülső része.

Migrációjuk közben fokozatosan olyan hatások érik őket, amelyek következtében differenciálódni kezdenek, majd végső beépülésük helyére érve válnak teljesen elkötelezetté.

Az említetteken kívül, nagy sűrűségben mutattak ki neurális progenitor sejteket a két agyfélteke kérgét összekötő corpus callosumban 2A, 2B, 2C ábra. Mindezidáig nem tisztázott, hogy pontosan hogyan jutnak ebbe a fehérállományi rostrendszerbe, de feltehetően a lokalizációjuknak köze van a RMS útvonalhoz. Számuk a corpus 11 callosumban méginkább megnövekszik Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni! A: A felnőtt patkányagy hosszmetszetszetének vázlatán nyilak mutatják a RMS vonalát.

A SVZ-ben 12 keletkező idegi progenitor sejtek migrációját szürke pöttyök és nyilak jelzik. B: koronális metszet az A ábra anteriorális oldalát jelölő, függőleges nyíllal jelzett síkjában. Az LECA alapok a prostatitis alatt őssejtekben gazdag corpus callosumot és SVZ-t szürke sávok és négyzetek jelölik. Az alsó ábra mutatja a SVZ sejtszintű felépítését. B1 és B2: asztroglia sejtek, A: neurális progenitor sejtek.

C: Koronális metszet az A ábra poszteriorális oldalát jelölő, függőleges nyíllal jelzett síkjában. A fehér pöttyökkel határolt téglalapok jelzik a hippocampus őssejtekben gazdag régióit. Az alsó vázlat ezek nagyítását mutatja: szürke négyzetek jelölik a corpus callosumot, a szürke csík pedig a hippocampus őssejtképző rétegét gyrus dentatus.

Az ábra forrása: LECA alapok A fiatalok prosztatajáról prostatitis alatt, Az idegi őssejt-transzpantáció lehetőségei és korlátai Mint Bades a prostatitisen az már az előbbiekben szerepelt, az intakt idegszövetet komplex szinaptikus kapcsolatok formálják bonyolult hálózattá.

Varicositis mi ez

Ebből adódóan az ép szövetbe bekerülő, oda nem illő, beilleszkedni nem tudó progenitor sejtek rövid idő alatt életképtelenné válnak és elpusztulnak az egészséges gazdaszervezetben. Például, Parkinson-kóros betegeknél akkor tapasztalható jelentős mértékű gyógyulás, ha a striatumba vagy substantia nigraba embrionális dopaminerg sejteket ültettek. Ennél kevésbé vagy jobban differenciált, vagy az embrió más agyterületéről elvett progenitorok nem integrálódnak be a kritikus régiókban.

Tehát, az graft sejtek részleges, megfelelő irányú elköteleződését még a beültetésük előtt el kell érni, vagy a befogadó szövetet kell valahogyan felkészíteni a transzplantált progenitorok életbentartásának és beilleszkedésének támogatására. Embrionális őssejtek in vitro kezelésével többeknek Kim, J. A gazdaszervezet felkészítésével kapcsolatban főként a sérült, nekrotikus szövetből felszabaduló toxikus faktorok okozta problémák áthidalása lenne lényeges.

Gyulladásos folyamatok csillapításával a beültetés hatásfoka jelentősen növelhető.

 • Adenom de prostata tratament naturist
 • Programok a gyermekek látásának letöltéséhez Glaukóma patogenezis besorolása Kromatikus aberáció, dioptria hullámhossz, nm 3 4.
 • Király Marianna - Fogbél eredetű felnőtt szöveti őssejtek idegi differenciációja | krafty.hu
 • A legújabb prosztatitisz kezelő eszköz
 • A prosztatitis gyógyítói
 • 0 1 látás hány dioptria
 • Kialakul a nasofrontális árok, a fülbimbók tovább fejlődnek, a kézlemez sugár irányban növekszik, relatíve nagy fej.
 • Pongrácz Judit Erzsébet, egyetemi tanár Prof.

A adenoma prostatico puo diventare maligno koronájának fejlődése szintén összetett folyamat, amely emberekben a fogantatást követő hatodik héten veszi kezdetét. Bimbó stádiumban a lamina dentalis ektodermális sejtszaporulata a dúclécből az orális régióba vándorolt idegi eredetű mezenchimális sejtek közé nyomul be Felszeghy,Miletich and Sharpe,Tucker and Sharpe, Ezek a sejtek hozzák létre a fogbimbókat, miközben megőrzik kapcsolatukat a fogléccel.

Az alsó ábák az alsó mandibuláris őrlők fejlődését mutatja be.

 • Terápiás olajok a prosztatitisből
 • Varikozos kezelések Nyizsnyij Novgorod Vérrák állami klinika Nyizsnyij Novgorodi szaunák, hogyan válasszuk ki a legjobbakat.
 • Szonoelasztográfiás módszerek és radiológia - PDF Ingyenes letöltés
 • Doktori (PhD) értekezés - PDF Ingyenes letöltés
 • Tabletta a hatékonysághoz és a prosztatitishez
 • Varikozos kezelések Nyizsnyij Novgorod
 • Látták: Átírás 1 A tapintás palpatio az orvostudomány ősi diagnosztikus eszköze.
 • Впрочем, для его целей это не имело значения.

A fogcsíra az orális epitheliumból és a velőlemez eredetű mezenchimából alakul ki. A harang szakasz során az ameloblasztok és odontoblasztok köztes rétegeket képeznek a mezenchima és az orális epithelium határán. Ezek a sejtek termelik a zománcot és a dentint a kifejlett fogakban. A fogbél az ektomezenchimából alakul ki. Forrás: Tucker and Sharpe, 14 A fogbimbó külső sejtjei megtartják epitheliális morfológiájukat, míg a belső sejtek csillag alakúak, laza, hálózatos struktúrába rendeződnek, kialakítva a zománcszervet, amely a fogak zománcának kialakításáért lesz felelős 3.

A sapka szakasz során a zománcszervnek a caudális oldalán létrejövő ektomezenchima sejtcsoportosulás Prostatitis az emberekben dentalis benyomja a zománcszerv aborális felszínét, így kialakítja a sapkaformát.

A papilla dentalis ektomezenchimális sejtjei hozzák létre az odontoblasztokat és a pulpát 3. A zománcszerv és a papilla kialakulásával egyidőben az ezeket körülvevő mezenchima kondezálódik, létrejön a fogzacskó. Ebből a képletből a fogkorona kifejlődése után alakul majd ki a gyökeret borító cement, a Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!

Fogeredetű őssejtek A csontvelői őssejtek, és általában, a számos különféle szövettípusból izolált felnőtt szöveti őssejtek felfedezése kapcsán vetődött fel először, hogy a fogeredetű szövetek ugyancsak tartalmaznak progenitor sejteket. Mivel az embrionális fejlődés során ezeket a posztnatális progenitor sejteket eredetüktől függően más és más különféle hatások érik, így feltételezhető, hogy differenciáltathatóságuk specifikusságában, és így klinikai felhasználhatóságukban is lehetnek eltérések.

A csontvelői őssejtek izolálásakor alkalmazott módszerek felhasználásával végzett vizsgálatokból mára már világossá vált, hogy a fogpulpában és a foggyökérhártyában is találhatóak magas proliferációs aktivitással rendelkező, klonogén sejtek Grzesik, et al. LECA alapok a prostatitis alatt fogak fő állományát képező dentin a csontoktól eltérő módon nem épül át, bár károsodást követően a dentinállomány korlátozott újraképződése megfigyelhető.

4 látószervek betegségeinek megelőzése

Ehhez hasonlóan, a fogakat az alveoláris csonthoz rögzítő gyökérhártya részleges regenerációja is megfigyelhető Huang, et al. Korábban is feltételezték, hogy ennek lehetőségét a szövetekben elhelyezkedő prekurzor sejtek teremtik meg, és a 15 közelmúltban emberi maradó dental pulp stem cell, DPSC és tejfogak pulpájából stem cells from human exfoliated deciduous teeth, SHED Batouli, et al.

Ezek a sejtek kultúrában hosszan fenntarthatóak, osztódnak, átültethetők, és megfelelő körülmények között differenciálódásra, sőt mineralizációra is képesek Gronthos, et al. Bizonyos jellegzetes, csontvelői őssejtekétől eltérő molekuláris markereket is mutatnak, így például a DPSC-k és SHED-k csak a dentinre jellemző, más mineralizálódó szövetekben nem expresszálódó foszfoforint Batouli, et al.

Később azt is igazolták, hogy a fogeredetű őssejtek multipotensek, s ezek közül is leginkább a tejfogak pulpájából izolált SHED-ek rendelkeznek a legnagyobb plaszticitással, így képesek különféle sejttípusokká is differenciálódni. Például adipogén indukciót követően zsírsejtekké alakulnak, vagy neurogén aktíváció hatására a populációk egyes sejtjei az idegi differenciálódás jellegzetességeit mutatják Gronthos, et al.

Legyengített immunrendszerű egerekbe és patkányokba DPSC és PDLSC tenyészeteket transzplantálva, azok humánspecifikus dentinszerű struktúrát képeznek, valamint odontoblasztokká, cementoblasztokká és oszteoblasztokká differenciálódhatnak Gronthos, et al. Ugyanakkor sem a fogszövet sejtes elemei irányába, sem az egyéb szövetek irányába történő elköteleződés celluláris mechanizmusa, sem ennek molekuláris szabályozása nem tisztázott.

LECA alapok a prostatitis alatt

Vizsgálataik során azt tapasztalták, hogy a fogeredetű őssejtek klonogenitása és proliferációs képessége jóval nagyobb a csontvelői őssejtekénél. Mindhárom sejttípus populációiban sikerült a sejtek közel egyötödén sejtfelszíni őssejtmarkereket kimutatniuk embrionális őssejtekre jellemző c-kitet, vérképző CD34et, LECA alapok a prostatitis alatt a csontvelői stroma eredetű, mezenchimális STROet Huang, et al.

Ez utóbbiak jelenléte azért érdekes, mert számos őssejttípussal kapcsolatban már LECA alapok a prostatitis alatt, hogy az újonnan kialakuló hajszálerek felületéről fűződnek le Spradling, et al. A csontképző sejtek elődsejtjeivel kapcsolatban is már nyilvánvalóvá vált, hogy az érrendszer külső felszínéhez asszociáltan helyezkednek el Spradling, et al. Egyes Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni! A fogbél eredetű őssejtek idegi irányú differenciáltathatósága Fentebb már tárgyaltuk, hogy a fogbél a velőlemez eredetű mezenchimából alakul ki, és interakcióban áll többek közt a perifériás idegrendszerrel is.

E tekintetben lenne nem meglepő, ha a fogpulpa kiváló új forrást nyújtana felnőtt szöveti idegi progenitor sejtekre, amelyeket kitenyésztésük és in vitro differenciáltatásuk után a donorba visszaültetve akár stroke, idegrendszeri sérülések vagy neurodegeneratív betegségek terápiás kezelésére is fel lehetne használni.

Korábbi, laborunkban folytatott kísérletekből már kiderült, hogy epitheliális sejtekkel kokultiválva, DPSC-k idegsejtszerű morfológiát vesznek fel, és neuronokra jellemző fehérjék kifejeződése mutatható ki rajtuk Szlávik, et al. Ezen kívül, egyes újabb közlemények is tettek említést arról, hogy DPSC sejtek rágcsálók agyába ültetve képesek voltak beilleszkedni a gazdaállat idegszövetébe, és ott idegspecifikus markereket expresszáltak Miura, et al.

Egy újabb cikkben azt is demonstrálták, hogy a fogpulpa sejtek differenciációs faktorokkal kiegészített Neurobasal médiumban idegsejtszerű képleteket formáltak Arthur et al. Igaz, ez a LECA alapok a prostatitis alatt funkcionális aspektusban csak feszültségfüggő nátrium csatornák megjelenését bizonyította, amelyek azonban odontoblastok membránján is megtalálhatók, és feltehetően a fájdalomérzet terjedéséhez van közük Allard, et al.

Ezen kívül, az axonális citoszkeleton fontos struktúrális elemeit, a neurofilamenteket NFidegspecifikus mikrotubulus fehérjét N-tubulina glikolízis neuron specifikus enoláz enzimét NSEvagy a gliális fibrilláris savas fehérjét GFAP is expresszálják Scintu, et al.

A PKC jelátviteli útvonal a neuritnövekedés szabályzásában is fontos szerepet tölt be Audesirk, et al.