Általános szerződési feltételek

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Krafty Market Kft. (székhely: 6720 Szeged, Kígyó u. 1.; cégjegyzékszám: Cg.: 06-09-021924; adószám: 25278772-2-06; elérhetőség: Tel.: +36-70-341-4239, e-mail: ugyfelszolgalat@krafty.hu; a továbbiakban: „Szolgáltató”) által üzemeltetett www.krafty.hu weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) elérhető online piactér (a továbbiakban: „Piactér”) leírását és igénybevételének feltételeit szabályozza.

A Piactér egy online közvetítői piactér, amely felületet biztosít ahhoz, hogy a Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló partnerek (a továbbiakban: „Partner(ek)”) termékeiket értékesítés céljából közzétegyék, illetve, hogy a Weboldal felhasználói ezen termékek körét a Piactéren keresztül meg tudják vásárolni.

A Szolgáltató részére tárhelyet biztosító szolgáltató:

Cégnév:

Sigmanet Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövditett név:

Sigmanet Kft.

Cim:

1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Adószám:

13919252-2-41

Közösségi adószám:

HU13919252

Cégjegyzék szám:

01-09-879863

Bankszámlaszám:

OTP 11713036-20001003

Tel:

+36 20 388-7038, +3620 553-2217

Fax:

+36 1 700-1605

Email:

info@sigmanet.hu

 

A Piactéren keresztül történő vásárlás esetén a jelen ÁSZF-ben írt feltételekkel adásvételi szerződés a rendelést leadó személy (továbbiakban „Vásárló”) és a Partner között jön létre.

A Vásárló a regisztrációval, illetve a megrendelés véglegesítésével elismeri, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit teljes körűen megismerte, tudomásul veszi és feltétel nélkül elfogadja.

A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a módosítást követő rendelésekre alkalmazandóak.

I. A Piactér működése

1. Rendelés leadása, a szerződés létrejötte

1.1.A Piactéren rendelés leadása regisztrációt követően vagy regisztráció nélkül lehetséges.

1.2. Regisztráció

A regisztrációhoz a regisztrációs ív kitöltése szükséges, a felhasználó valós adatainak (név és e-mail cím) megadásával.

A regisztrációs ív kitöltése után a felhasználó a megadott e-mail címre értesítést kap, hogy a regisztrációja sikeres volt.

A felhasználó regisztrációjának törlését az ügyfélszolgálaton keresztül bármikor kérheti.

A Szolgáltató haladéktalanul gondoskodik a regisztráció törléséről. A regisztrált felhasználó adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek az aktív rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban számlamegőrzési kötelezettség 8 év) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

A felhasználó adatainak törlését követően az adatok visszaállítására többé nincs mód.

1.3. A regisztráció, illetve a rendelés leadása során az adatszolgáltatás önkéntes alapon történik, azonban a vásárlás feltétele. A Vásárló személyes adatai megadásával kifejezetten tudomásul veszi és hozzájárulását adja, hogy az adatait a Szolgáltató a jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képező Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően kezelje. Külön felhívjuk a figyelmet az adatok pontos megadására! A hibás adatok megadásából eredő károkért illetve felmerülő esetleges kiadásokért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

1.4. A megrendelések leadása a Piactér online felületén lehetséges.

A Partnerek ajánlatai közül kiválasztott termékeket a Vásárló a KOSÁRBA” gombra kattintva helyezheti a kosárba. Ezt követően a Vásárló folytathatja a tételek közötti keresést és tetszőleges számú különböző termékeket helyezhet a kosárba.

A „KOSÁR” gombra kattintva látható a megrendelni kívánt termékek megnevezése, mennyisége, és vételára.

Az egyes tételek a „eltávolít” X gombra kattintva törölhetők a kosárból.

A Vásárló a kosárban található „TOVÁBB A PÉNZTÁRHOZ” gombra kattintással, majd a „RENDELÉS ELKÜLDÉSE” gombra kattintással véglegesítheti a megrendelést.

A leadott megrendelést a Szolgáltató. csak akkor tudja befogadni és teljesíteni, ha a Vásárló a vásárláshoz szükséges adatokat tartalmazó mezőket hiánytalanul, valós adatok megadásával kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a vásárlási folyamat közben ebből eredően bekövetkező technikai problémákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A hibásan, pontatlanul vagy nem kellő részletességgel megadott adatok miatt felmerülő szállítási vagy egyéb többletköltség minden esetben a Vásárlót terheli.

1.5. A termékek mellett/alatt feltüntetett ár a termék vételára, amely tartalmazza az általános forgalmi adót (ÁFA). Ez az ár a termék szállításának költségét nem tartalmazza. A kiszállítás díját a termékadatlapon a szállítási információk alatt a Vásárlók előzetesen megtekinthetik.

A Piactéren feltüntetett árak visszavonásig vagy megváltoztatásig érvényesek. A Piactéren keresztül megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, azonban a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

1.6. A Piactéren szereplő, az egyes termékek megjelölésére szolgáló képek, illetve információk tájékoztató jellegűek.

1.7. Bizonyos termékek iránti fokozott érdeklődés vagy az egyedi termékek miatt előfordulhat, hogy az adott termék  időközben, a megrendelés pillanatában már nem áll a Partner rendelkezésére. A megrendelés teljesítéséért a Szolgáltató erre az esetre nem vállal felelősséget.

1.8. A jelen ÁSZF elfogadását követően a megrendelés elküldésével a Vásárló szerződéskötésre irányuló ajánlatot tesz, mely ajánlatához kötve marad. Szolgáltató a Vásárló vételi ajánlatának megérkezését követően köteles a Vásárló részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben a visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Vásárló részére nem érkezik meg, a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség, illetve szerződéses kötelezettség alól minden további feltétel nélkül.

Esetlegesen hibásan leadott megrendelésének korrigálására a Vásárlónak 24 órán belül van lehetősége, amelyet a következő elérhetőségen tud megtenni:

Tel.: +36-70-341-4239;

E-mail: ugyfelszolgalat@krafty.hu

Kérjük, ellenőrizze a postafiókját, hogy a rendelés visszaigazolás megérkezett-e! A rendelés visszaigazolás hiányát okozhatja hibásan megadott adatok, illetve a Vásárló postafiókjának esetleges telítettsége.

Érvényes szerződés az ajánlat elfogadásával, a visszaigazoló email megérkezésével jön létre, amely magyar nyelvű, írásban megkötött szerződésnek minősül, és amelyet a Szolgáltató megrendeléstől számított 1 évig tárol.

2. Az adásvétel lebonyolítása, fizetési és szállítási feltételek

2.1. Az adásvétel lebonyolítása, a termékek átadása a Partner és Vásárló között történik.

2.2. A Partnernek és a Vásárlónak a megrendelés megerősítése pillanatától számítva 3, azaz három munkanapon belül kell felvenni a kapcsolatot egymással. Ezt követően a Vásárlónak két hét áll rendelkezésére, hogy a vételi ajánlatát teljesítse, azaz megvásárolja a megrendelt terméket. A Partner a két hetes határidőt saját felelősségére meghosszabbíthatja.

Amennyiben a terméket a Vásárló a kiszállítási időpontot követő 2 hétben nem veszi át és ezt Partner a Szolgáltató felé írásban jelzi, úgy a Szolgáltató jogosult a Vásárló felhasználói hozzáférését korlátozni, illetve felfüggeszteni.

2.3. Vásárló minden egyes termék kosárba helyezésekor Partnerenként kiválaszthatja, hogy a Partner által biztosított szállítási és fizetési módok közül melyiket kívánja igénybe venni. A felajánlott lehetőségek közül Partnerenként csak egy fizetési és egy szállítási módot lehet megjelölni.

A Partnernek lehetősége van eldönteni, hogy az alábbi fizetési módok közül, melyiket kínálja fel a Vásárlók számára:

- előzetes banki átutalás,

- online fizetés,

- készpénzes fizetés a futárszolgálatnak, a Pick Pack Ponton vagy személyes átvétel útján (utánvétel).

2.4. A kiválasztott termék vételárának és az esetleges járulékos költségeknek (melyek a megrendeléskor feltüntetésre kerülnek) megfizetésére a Vásárló a Cib Bank Zrt. által üzemeltetett online bankkártyás fizetés útján minden esetben teljesítheti.

Amennyiben a Vásárló a Piactéren az online fizetés lehetőségét választja, és így teljesíti a vételár megfizetését, a termék ellenértéke a Szolgáltató részére kerül megfizetésre, melynek átvételére Szolgáltató a Partner előzetes meghatalmazása alapján jogosult. Partner elismeri, hogy amennyiben a termék vételárának megfizetése a teljes összeg Szolgáltatóhoz való megérkezésével teljes mértékben megtörténik, úgy az szerződésszerű teljesítésnek minősül Vásárló részéről, és Partner a terméket köteles a Vásárló számára a választott szállítási mód alapján  a vállalt határidőn belül eljuttatni. Ellenkező esetben a Vásárló a Szolgáltatótól kérheti a vételár visszatérítését („chargeback” igény).

Vásárló kijelenti, hogy részéről az elektronikus számla befogadásának nincs akadálya. Előfordulhat, hogy egyes Partnerek elektronikus számlát küldenek. Jelen szerződés elfogadását követően, ha ebben a kérdésben változás következik be és ezt a tényt Vásárló jelzi Partner felé,  akkor ez esetben Partner vállalja a papír alapú számla kiállítását (ez külön adminisztrációs költséggel járhat).

2.5. Partnernek jogában áll eldönteni, hogy az alábbiak közül, mely kiszállítási módot ajánlja fel a Vásárlók számára :

- Posta,

- Futárszolgálat,

- PickPack pont,

- vagy személyes átvétel.

2.6. A Vásárlónak lehetősége van több Partnertől, különböző termékeket tenni a kosarába. Ebben az esetben a megrendelés során Partnerenként, a megadott fizetési és szállítási módok közül választhatja ki az általa legmegfelelőbbet.

Több Partnertől történő vásárlás esetén, Partnerenként számítanak fel szállítási díjat és a termékek különböző időpontban, külön kerülnek kiszállításra. Terméket külföldre nem áll módunkban szállítani.

2.7. A megrendelés elküldésével a Vásárló vállalja, hogy a megrendelésben feltüntetetett címen a termékeket átveszi. Amennyiben a termék átvétele a Vásárlónak felróható okból meghiúsul, úgy az ebből eredő kárt és költséget köteles megtéríteni.

2.8. A Szolgáltató automatikus emailt küld Vásárlónak amennyiben a megrendelt termék kiszállításra átadásra került. Futárszolgálat és a Pickpack pontos kiszállítási mód választása esetén a Vásárló a csomag útját figyelemmel kísérheti.

II. Szavatosság és elállás

1. Vásárló a jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Piactéren keresztül nem a saját, hanem a Partnerek termékeit értékesíti. Szavatossági és jótállási igényét a Vásárló a Partnerrel szemben tudja érvényesíteni, Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató, semmilyen szavatossági és jótállási időt, kötelezettséget nem vállal és nem biztosít, továbbá Vásárló a termék visszaküldésére vonatozó panaszával illetve a hatályos magyar jogszabályokból eredő jogainak érvényesítése céljából közvetlenül a Partnerhez fordulhat. Szolgáltató lehetőséget biztosít, hogy amennyiben a Vásárló valamilyen oknál fogva panaszát nem képes eljuttatni Partnerhez, közvetlenül a Szolgáltatóhoz intézze azt, aki haladéktalanul gondoskodik annak Partnerhez való eljuttatásáról.

2. A Vásárló a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján a megkötött szerződéstől a termék kézhezvételének napjától számított 14 (tizennégy) munkanapon belül indokolás nélkül elállhat, illetve amennyiben a szerződés szolgáltatás nyújtására irányul, felmondási jogát a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja. A Vásárló elállási jogát a szerződés megkötése és a termék átvétele közti időszakban is gyakorolhatja.

Az elállásra a Vásárlónak egyértelmű nyilatkozat útján van lehetősége az ugyfelszolgalat@krafty.hu címre küldött e-mail üzenetben vagy postai úton levélben a Krafty Market Kft.,1023 Budapest,Daru u. 5/a.  postacímen.

A Vásárló a nyilatkozata elkészítéséhez segítségül veheti 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti alábbi nyilatkozatmintát is:

Elállási/felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett:

 

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A Vásárló neve:

A Vásárló címe:

 

Kelt
A Vásárló aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

A Vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket..

III. Szerzői jogok

1. A Weboldal tartalma szerzői jogi védelem alatt áll, mely szerzői jogok  - eltérő rendelkezés hiányában - térbeli és időbeli korlátozás nélkül a Szolgáltatót illetik meg. Különösen tilos a Weboldalról letöltött tartalmat a Piactérben történő vásárlástól eltérő célra felhasználni, ezeket átdolgozni, másolni stb.

2. A Piactér szerzői és egyéb jogainak megsértése megszegése esetén a Szolgáltató azonnal jogi eljárást kezdeményez a jogsértővel szemben.

IV. Felelősség

A Weboldal teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal kedvezőtlenül befolyásolhatják az Szolgáltatón kívül álló tényezők (pl. kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, stb.). A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha a Weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el, túlterhelt vagy esetlegesen leáll.

Szolgáltató kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára nem felróható módon következtek be.

A Szolgáltató kizárja felelősségét a valótlan, téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli regisztrációjából, valamint egyéb okból eredő, a Vásárló vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. Az adatok helytállóságát az adatszolgáltatás során a Szolgáltatónak nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Vásárlót terheli.

V. Hírlevél, „cookie”-k

 A felhasználóknak lehetőségük van a regisztráció során, illetve  az oldal használata során a Szolgáltató hírlevelére feliratkozni. A hírlevélre feliratkozás önkéntes. Feliratkozás esetén a felhasználó kifejezetten hozzájárul, hogy az általa megadott e-mail címre tájékoztató és kifejezetten marketing célú tartalmak kerüljenek továbbításra. A hírlevélről a felhasználó bármikor leiratkozhat.

A Weboldal böngészése során technikai információk (pl. IP cím, látogatás időtartama, stb.) kerülhetnek rögzítésre kizárólag statisztikai célokból. Ezen adatok nem kerülnek összekapcsolásra a felhasználó személyes adataival, amely alapján a felhasználó bármely módon azonosítható lenne. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben a felhasználó nem szeretné engedélyezni a cookie-k használatát, úgy azt a böngészője beállításaiban letilthatja, azonban ez esetben előfordulhat, hogy a Weboldal bizonyos elemei csak részben vagy egyáltalán nem érhetők el.

VI. Panaszügyintézés

1. A Vásárló a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói panaszait az alábbi címen érvényesítheti:

Krafty Market Kft.,

Levelezési cím: 1023 Budapest, Daru u. 5/a.  

Székhely: 6720 Szeged, Kígyó u. 1.

Tel.: +36-70-341-4239;

E-mail: ugyfelszolgalat@krafty.hu

2. A Szolgáltató a szóbeli panaszt haladéktalanul kivizsgálja és szükség szerint orvosolja. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet vagy amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, annak egy másolati példányát a Vásárlónak átadja.

3. Az írásbeli (ideértve az elektronikus úton) valamint telefonon tett panaszt a Szolgáltató – törvény eltérő rendelkezése hiányában - harminc (30) napon belül írásban megválaszolja. A válaszhoz a Szolgáltató csatolja a panaszról felvett jegyzőkönyvet is. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a panaszos nevét, elérhetőségét és a panasz leírását. Amennyiben a panaszt a Szolgáltató elutasítja, elutasító álláspontját  indokolni köteles, továbbá köteles felhívja a Vásárló figyelmét a jogorvoslati lehetőségekre. A válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. A Szolgáltató által felvett jegyzőkönyv tartalmazza a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben előírt adatokat.

VII. Záró rendelkezések

1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így a hatályos Polgári Törvénykönyv, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései irányadók.

 Érvényesség kezdete: 2015. október 30.